Informacje na temat aktualnej sytuacji

Uwagi dotyczące przepisów w zakresie higieny

Regularnie myj i dezynfekuj ręce (środki dezynfekujące można znaleźć przy wszystkich wejściach i w food court).

Unikać niepotrzebnego kontaktu fizycznego

Zachowaj dystans do innych ludzi

Zwróć uwagę na etykietę z kaszlem i kichnięciem

Proszę nie narażać siebie i innych ludzi na niepotrzebne ryzyko. Dobro naszych klientów i naszych pracowników jest dla nas priorytetem!
Dbaj o siebie i bądź zdrowy!